top of page

Zašto je važno svakodnevno svirati skale i akorde

Skala (lestvica) je niz od 7 uzastopnih tonova i ponovljenog prvog.


To je niz tonova koji se sviraju jedan za drugim bez prekida, naviše i naniže, u suprotnim smerovima i paralerno, kroz jednu, dve ili četri oktave.


Prva lestvica koja se uči je C dur. Ona nema ni jednu crnu dirku. U prvom razredu muzičke škole uče se C, G, D, A i E - dur.Oko 5-10 minuta PRE početka svakog sviranja, potrebno je vežbati skale. To pomaže dobijanju pokretljivosti prstiju, brzine i sigurnosti na klavijaturi. Kao što je pred sport potrebno zagrevanje, tako je i kod sviranja klavira potrebno zagrevanje prstiju i šake.


Postoje 12 durskih i 12 molskih skala.Šta su to akordi i kako se sviraju?


Akordi mogu biti trozvuci ili četvorozvuci. Tonovi akorda se mogu svirati odjednom ili pojedinačno. Prilikom polaganja ispita, skale i akordi su obavezan deo koji se svira pre programa.Comments


bottom of page