top of page
Cenovnik časova klavira za sve uzraste

CENOVNIK

A - DECA 7+ KLAVIR (TEORIJA)

program za decu.jpg

1 - čas

5 - časova

10 - časova

30 min

1.150,00 rsd

5.750,00 rsd

11.500,00 rsd

1.150,00 rsd

5.460,00 rsd

10.350,00 rsd

-5%
-10%

1.150,00 rsd

1.092,00 rsd

1.035,00 rsd

B - DECA 10+ KLAVIR (TEORIJA)

Škola klavira za tinejdžere

1 - čas

5 - časova

10 - časova

45 min

1.650,00 rsd

8.250,00 rsd

16.500,00 rsd

1.650,00 rsd

7.835,00 rsd

14.850,00 rsd

-5%
-10%

1.650,00 rsd

1.567,00 rsd

1.485,00 rsd

C - DECA 14+ KLAVIR (TEORIJA)

program_za_srednjoškolce.jpg

1 - čas

5 - časova

10 - časova

60 min

1.850,00 rsd

9.250,00 rsd

18.500,00 rsd

1.850,00 rsd

8.785,00 rsd

16.650,00 rsd

-5%
-10%

1.850,00 rsd

1.757,00 rsd

1.665,00 rsd

D - STUDENTI - KLAVIR (TEORIJA)

Časovi klavira za studente

1 - čas

5 - časova

10 - časova

60 min

1.880,00 rsd

9.400,00 rsd

18.880,00 rsd

1.880,00 rsd

8.930,00 rsd

16.920,00 rsd

-5%
-10%

1.880,00 rsd

1.786,00 rsd

1.692,00 rsd

E - ODRASLI - KLAVIR (TEORIJA)

Playing Piano

1 - čas

- časova

10 - časova

60 min

2.100,00 rsd

10.500,00 rsd

21.000,00 rsd

2.100,00 rsd

9.975,00 rsd

18.900,00 rsd

-5%
-10%

2.100,00 rsd

1.995,00 rsd

1.890,00 rsd

SOLFEĐO ZA OSNOVCE 

Sheet Music

1 - čas

5 - časova

10 - časova

30 min

1.150,00 rsd

5.750,00 rsd

11.500,00 rsd

1.150,00 rsd

5.460,00 rsd

10.350,00 rsd

-5%
-10%

1.150,00 rsd

1.092,00 rsd

1.035,00 rsd

SOLFEĐO I TEORIJA MUZIKE (OSNOVCI)

klavir. solfedjo i pevanje (1).jpg

1 - čas

5 - časova

10 - časova

45 min

1.650,00 rsd

8.250,00 rsd

16.500,00 rsd

1.650,00 rsd

7.835,00 rsd

14.850,00 rsd

-5%
-10%

1.650,00 rsd

1.567,00 rsd

1.485,00 rsd

Cenovnik 1
Studenti Cenovnik
14+ Cenovnik
bottom of page