top of page

SOLFEĐO

Po etimologiji izraz solfeđo nastao je od italijanske reči solfeggio i označava melodijsko vežbanje. Odnosno solfeđo je pojam koji se u muzici koristi za usavršavanje sluha uz pomoć pevanja i slušanja muzike.

 

Svim početnicima solfeđo ima za zadatak da pomogne najpre u razumevanju osnova muzike, a zatim i u ovladavanju pojedinim delovima iste. Slušanjem muzike gde je najčešće pratnja klavir polako upoznaju se svi muzički pojmovi neophodni za muzičko opismenjavanje, a koji će dovesti do toga da se pojedinac kasnije i samostalno može muzički izraziti.

 

Učenje solfeđa poboljšava muzičku memoriju, osećaj za ritam, a takođe utiče na bolji razvoj sluha kod učenika. Osnovna svrha solfeđa jeste muzičko opismenjavanje. 

Solfeđo je jedan od najvažnijih predmeta u muzičkom obrazovanju. Obavezan je u svim muzičkim školama - nižoj, srednjoj, kao i na fakultetu. Solfeđo zahteva veliku koncentraciju i pažnju, i zbog toga ume učenicima da bude težak i zahtevan predmet.

Bilo da ste učenik osnovne ili srednje muzičke škole, ili se spremate za prijemni ispit na muzičku akademiju i treba Vam pomoć iz solfeđa u vidu dodatnih časova ili pripreme za ispite... 

slobodno se javite radi dogovora!

Radi lakšeg pregleda rezervacije časova predlažemo Vam da kreirate korisnički nalog

 

Link za registraciju se nalazi na vrhu svake stranice. Registracija se obavlja samo jednom nakon čega će vas sistem automatski prepoznati svaki sledeći put kada posetite sajt, ako ostanete prijavljeni na sajtu ili će tražiti da se prijavite ako se odjavite. 

bottom of page