top of page

MUZIČKI OBLICI

Muzički oblik predstavlja formu muzičkog dela tj. način na koji je njegov sadržaj uobličen i razrađen. Zajedno sa sadržajem muzičkog dela, njegov oblik gradi zaokruženu celinu.

 

Oblici muzičkih dela, se dele na apstraktne i konkretne. Apstraktni muzički oblik je na primer forma A B A koja opisuje delo kome su prvi i treći odsek isti ili skoro isti, dok se drugi odsek od oba razlikuje. Primer konkretnog muzičkog oblika bi bili na primer „rondo“ ili „menuet“, pošto oni potpunije opisuju i sam karakter, takt, tempo i druge osobine dela.

 

Muzički oblici se takođe dele na spoljašnje i unutrašnje, pri čemu su na primer gorespomenute forme poput A B A ili ronda opisi spoljašnjih muzičkih oblika. Unutrašnji oblik muzičkog dela bi posvetio pažnju na primer proporcijama dužina odseka, njihovoj tematskoj povezanosti, rasporedu i razradi motiva u svakom od njih itd. Po ovome je analiza unutrašnjeg oblika nekog muzičkog dela tesno povezana sa muzičkom estetikom.

Upisanim učenicima predlažemo da kreiraju korisnički nalog radi lakšeg praćenja zakazanih časova kao i obaveštenja o novostima na blogu ...

 

Link za registraciju se nalazi na vrhu svake stranice. Registracija se obavlja samo jednom nakon čega će vas sistem automatski prepoznati svaki sledeći put kada posetite sajt, ako ostanete prijavljeni na sajtu ili će tražiti da se prijavite ako se odjavite. 

bottom of page