PRIPREME ZA UPIS

Smanjite psihički pritisak, stres i tremu 

zbog prijemnog ili diplomskog ispita

tako što ćete se na vreme i detaljno pripremiti!

PRIPREME ZA ISPITE:

Teorija muzike

Harmonija

Solfeđo

Muzički oblici

Odsek Klavir kao i drugi voklano instrumentalni odseci

 na Srednjoj Muzičkoj Školi, Konzervatorijumu i Muzičkoj Akademiji 

Odseci na drugim Fakultetima: Snimanje zvuka, Dizajner zvuka i  Muzička produkcija

M E N I

KONTAKT

Copyright © 2019 by UMETNIČKA ŠKOLA KLAVIRA FRÉDÉRIC| BEOGRAD

Creative concept & Design by NV | Made with ♥