PRIPREME ZA UPIS

Smanjite psihički pritisak, stres i tremu 

zbog prijemnog ili diplomskog ispita

tako što ćete se na vreme i detaljno pripremiti!

PRIPREME ZA ISPITE:

Teorija muzike

Harmonija

Solfeđo

Muzički oblici

Odsek Klavir kao i drugi voklano instrumentalni odseci

 na Srednjoj Muzičkoj Školi, Konzervatorijumu i Muzičkoj Akademiji 

Odseci na drugim Fakultetima: Snimanje zvuka, Dizajner zvuka i  Muzička produkcija

TEORIJA MUZIKE

TEORIJA MUZIKE

Da bismo mogli da objasnimo ili zapišemo sve što radimo i čujemo svirajući svoje instrumente bitno je da poznajemo teoriju muzike.

HARMONIJA

HARMONIJA

Muzička harnonija se bavi proučavanjem akorda, odnosno dva ili više tonova odsviranih istovremeno i njihovog međuodnosa.

SOLFEĐO

SOLFEĐO

Solfeđo je pojam koji se u muzici koristi za usavršavanje sluha uz pomoć pevanja i slušanja muzike.

MUZIČKI OBLICI

MUZIČKI OBLICI

Muzički oblik predstavlja formu muzičkog dela tj. način na koji je njegov sadržaj uobličen i razrađen.

casovi klavira - pozadina.jpg
casovi klavira - pozadina.jpg
casovi klavira - pozadina.jpg

I N F O

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram

Copyright © 2019 by UMETNIČKA ŠKOLA KLAVIRA FRÉDÉRIC| BEOGRAD

Creative concept & Design by NV | Made with ♥