top of page

Notne oznake

U muzici se, pored nota, koriste i oznake za način sviranja date kompozicije.TEMPO označava brzinu kompozicije tj. dela. U cilju što preciznijeg određivanja tempa najčešće

se koristi metronom.


DINAMIКA je jačina kojom se izvodi kompozicija. Obeležava se početnim slovima italijanskih reči ili oznakama koje se pišu ispod linijskog sitema.


Tempo (brzina) 

Značenje

Broj otkucaja

Prestissimo

veoma brzo

> 200

Presto 

brzo 

170 – 200 

Allegro

umereno brzo

120 – 170 

Moderato

umereno

100 – 120 

Andante

srednji tempo

80 – 100 

Adagio 

sporo

65 – 80 

Larghetto 

sporije

55 – 65

Largo 

veoma sporo

< 55

Promena tempa

Značenje

Skraćenica 

accelerando

postepeno ubrzavanje 

accel. 

ritardando

postepeno usporavanje 

ritard. 

Dinamika (jačina)

Značenje

Skraćenica 

fortissimo

veoma glasno 

ff

forte

glasno 

f

mezzo forte

srednje glasno 

mf

mezzo piano 

srednje tiho

mp

piano 

tiho

p

pianissimo 

veoma tiho

pp

pianissimo possibile

najtiše moguće

ppp

Promena dinamike

Značenje

Skraćenica 

crescendo

postepeno pojačavanje

cresc. 

decrescendo

postepeno stišavanje 

decresc.

Artikulacija

Značenje

legato

povezano

non legato

nepovezano

staccato

kratko, odsečno

tenuto

utisnuto


bottom of page