TEORIJA MUZIKE

Da bismo mogli da objasnimo ili zapišemo sve što radimo i čujemo svirajući svoje instrumente bitno je da poznajemo teoriju muzike. Teorija se koristi i zato da bi nam olakšala i skratila put prilikom savladavanja novih muzičkih izazova.

 

Teorija muzike se bavi tumačenjem muzičkih elemenata, pravila i zakona po kojima se oni primenjuju prilikom stvaranja i izvođenja muzičkih dela.

 

Svi elementi teorije muzike su ujedno i nastavni predmeti u nižim i srednjim muzičkim školama i na muzičkim akademijama - fakultetima, jer su u tesnoj vezi sa živom muzičkom praksom.

Teoriju muzike čine:

 • Osnovi teorije muzike (opšti muzički pojmovi: notacija - ortografija, imenovanje tonova, muzičke lestvice...) 

 • Harmonija, odnos i veza tonova akorada u skladnu celinu, prema harmonskim zakonima. Proučava homofoni slog, tj, takvu fakturu višeglasnog stava u kojoj dominira vertikalni element (postoji jedan vodeći melodijski glas i njemu podređena harmonska pratnja).

 • Kontrapunkt, nauka vođenja glasova, gde su oni ravnopravni i relativno samostalne melodijske linije (polifoni ili kontrapunktski slog je horizontalno orijentisan).

 • Muzički oblici, oblici koje kompozitor izabira da bi u njima prikazao svoj unutrašnji svet.

 • Akustika, nauka o zvuku. Ona je deo fizike.

 • Metrika, nauka koja se bavi odnosom naglašenih i nenaglašenih tonova i ritam, tok tonova različitog vremenskog trajanja.

 • Orkestracija, raspisivanje muzičkog dela u deonice za pojedine muzičke instrumente (za orkestar) i to prema zakonima orkestracije, vodeći računa na zvučne i tehničke mogućnosti instrumenata, njihove karaktere i opsege.

 • program pripreme

  1 hr 30 min

  1,800 Serbian dinars
 • teorija muzike, solfedjo, istorija muzike, parlato, analiza...

  1 hr

  1,300 Serbian dinars

Radi lakše rezervacije časa predlažemo Vam da kreirate korisnički nalog. Korisnički nalog Vam omogućava lakšu rezervaciju željenog termina kao i pregled Vaših rezervacija.

 

Link za registraciju se nalazi na vrhu svake stranice. Registracija se obavlja samo jednom nakon čega će vas sistem automatski prepoznati svaki sledeći put kada posetite sajt, ako ostanete prijavljeni na sajtu ili će tražiti da se prijavite ako se odjavite po završenoj rezervaciji. 

casovi klavira - pozadina.jpg
casovi klavira - pozadina.jpg
casovi klavira - pozadina.jpg

I N F O

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram

Copyright © 2019 by UMETNIČKA ŠKOLA KLAVIRA FRÉDÉRIC| BEOGRAD

Creative concept & Design by NV | Made with ♥