KLAVIR

PLAN RADA

Nastavni plan rada koje je Ministarstvo prosvete propisalo:

NIŽA MUZIČKA ŠKOLA 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA 

1.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 4 dur - lestvice 

 • kompozicije male forme

 • etide 

 • kompozicije domaćih autora

2.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 2  nove dur - lestvice

 • 3 mol lestvice 

 • polifone kompozicije 

 • etide 

 • sonatina

 • trozvuci

3.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • + 3 dur lestvica i 2 mol lestvice

 • harmonska lestvica

 • polifone kompozicije 

 • etide 

 • sonatina

 • kompozicije domaćih autora

 • kompozicija male forme

 • trozvuci

 • slobodan izbor kompozicija

4.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • durske lestvice paralelno

 • dinamika piano i forte

 • polifone kompozicije 

 • etide 

 • sonata

 • kompozicija male forme

 • trozvuci

 • četvorozvuci

5.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 6 lestvica 

 • polifone kompozicije 

 • etide 

 • varijacije

 • kompozicije domaćih autora

 • virtouzne kompozicije

 • trozvuci

 • slobodan izbor kompozicija

6.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova teorija muzike

 • lestvice po slobodnom izboru

 • Kramer - etide

 • Šopen - polifone kompozicije

 • Mocart - male forme

 • Betoven - sonata

 • Mokranjac - Igre

1.

 • 105 časova klavir

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 6 etida - od kojih tri napamet; 

 • 3 polifone kompozicije; 

 • jedna cela sonata i jedna sonata ili koncert delimično; 

 • 3 kompozicije raznih stilova - po izboru. 

2.

 • 105 časova klavir

 • 105 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 6 etida - od toga tri napamet;

 • 3 polifone kompozicije; 

 • 2 sonate ili sonata i koncert - jedno delo u celini, drugo delimično; 

 • 3 kompozicije raznih stilova. 

3.

 • 105 časova klavir

 • 70 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 70 časova kontrapunkt

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 5 etida različitih tehničkih zahteva; 

 • 2 polifone kompozicije; 

 • 2 sonate 

 • 3 kompozicije raznih stilova po slobodnom izboru; 

4.

 • 99 časova

 • 70 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 70 časova kontrapunkt

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 3 koncertne etide; 

 • 2 polifone kompozicije - obavezno jedan preludijum i fuga; 

 • 1 sonata; 

 • 3 kompozicije različitih stilova. 

KORISNIČKI NALOG

Radi lakše rezervacije časa predlažemo Vam da kreirate korisnički nalog.

 

Korisnički nalog Vam omogućava lakšu rezervaciju željenog termina kao i pregled Vaših rezervacija.

 

Link za registraciju se nalazi

na vrhu svake stranice.

casovi klavira - pozadina.jpg
casovi klavira - pozadina.jpg
casovi klavira - pozadina.jpg

I N F O

 • Facebook - Grey Circle
 • Instagram

Copyright © 2019 by UMETNIČKA ŠKOLA KLAVIRA FRÉDÉRIC| BEOGRAD

Creative concept & Design by NV | Made with ♥