top of page

KLAVIR

PLAN RADA

Nastavni plan rada koje je Ministarstvo prosvete propisalo u toku jedne školske godine:

art piano school 1.png

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA 

1.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • C, G, D, A i E - lestvica 

 • Kompozicije male forme

 • Etide 

 • Kompozicije domaćih autora

 • Trozvuci

2.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 2  nove dur - lestvice

 • 3 mol lestvice 

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Sonatine

 • Trozvuci

3.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • + 3 dur lestvica i 2 mol lestvice

 • Harmonska lestvica

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Sonatine

 • Kompozicije domaćih autora

 • Kompozicija male forme

 • Slobodan izbor kompozicija

4.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • durske lestvice paralelno

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Sonata

 • Kompozicija male forme

 • Četvorozvuci

5.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 6 lestvica 

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Varijacije

 • Kompozicije domaćih autora

 • Virtouzne kompozicije

 • Slobodan izbor kompozicija

6.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova teorija muzike

 • Lestvice po slobodnom izboru

 • Kramer - etide

 • Šopen - polifone kompozicije

 • Mocart - male forme

 • Betoven - sonata

 • Mokranjac - Igre

1.

 • 105 časova klavir

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 6 Etida - od kojih tri napamet; 

 • 3 Polifone kompozicije; 

 • Jedna cela sonata ili koncert delimično; 

 • 3 Kompozicije raznih stilova - po izboru. 

2.

 • 105 časova klavir

 • 105 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 6 Etida - od toga tri napamet;

 • 3 Polifone kompozicije; 

 • 2 Sonate ili sonata i koncert - jedno delo u celini, drugo delimično; 

 • 3 Kompozicije raznih stilova. 

3.

 • 105 časova klavir

 • 70 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 70 časova kontrapunkt

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 5 Etida različitih tehničkih zahteva; 

 • 2 Polifone kompozicije; 

 • 2 Sonate 

 • 3 Kompozicije raznih stilova po slobodnom izboru; 

4.

 • 99 časova

 • 70 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 70 časova kontrapunkt

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 3 Koncertne etide; 

 • 2 Polifone kompozicije - obavezno jedan preludijum i fuga; 

 • 1 Sonata; 

 • 3 Kompozicije različitih stilova. 

bottom of page