top of page

KLAVIR

PLAN RADA

Nastavni plan rada koje je Ministarstvo prosvete propisalo:

art piano school 1.png

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA 

SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA 

1.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • C, G, D, A i E - lestvica 

 • Kompozicije male forme

 • Etide 

 • Kompozicije domaćih autora

 • Trozvuci

2.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 2  nove dur - lestvice

 • 3 mol lestvice 

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Sonatine

 • Trozvuci

3.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • + 3 dur lestvica i 2 mol lestvice

 • Harmonska lestvica

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Sonatine

 • Kompozicije domaćih autora

 • Kompozicija male forme

 • Slobodan izbor kompozicija

4.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • durske lestvice paralelno

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Sonata

 • Kompozicija male forme

 • Četvorozvuci

5.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 6 lestvica 

 • Polifone kompozicije 

 • Etide 

 • Varijacije

 • Kompozicije domaćih autora

 • Virtouzne kompozicije

 • Slobodan izbor kompozicija

6.

 • 70 časova klavira

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova teorija muzike

 • Lestvice po slobodnom izboru

 • Kramer - etide

 • Šopen - polifone kompozicije

 • Mocart - male forme

 • Betoven - sonata

 • Mokranjac - Igre

1.

 • 105 časova klavir

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 6 Etida - od kojih tri napamet; 

 • 3 Polifone kompozicije; 

 • Jedna cela sonata i jedna sonata ili koncert delimično; 

 • 3 Kompozicije raznih stilova - po izboru. 

2.

 • 105 časova klavir

 • 105 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 6 Etida - od toga tri napamet;

 • 3 Polifone kompozicije; 

 • 2 Sonate ili sonata i koncert - jedno delo u celini, drugo delimično; 

 • 3 Kompozicije raznih stilova. 

3.

 • 105 časova klavir

 • 70 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 70 časova kontrapunkt

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 5 Etida različitih tehničkih zahteva; 

 • 2 Polifone kompozicije; 

 • 2 Sonate 

 • 3 Kompozicije raznih stilova po slobodnom izboru; 

4.

 • 99 časova

 • 70 časova harmonije

 • 70 časova solfeđa

 • 70 časova kontrapunkt

 • 35 časova čitanje s lista

OBAVEZNI MINIMUM PROGRAMA 

 • 3 Koncertne etide; 

 • 2 Polifone kompozicije - obavezno jedan preludijum i fuga; 

 • 1 Sonata; 

 • 3 Kompozicije različitih stilova. 

KORISNIČKI NALOG

Upisanim učenicima predlažemo da kreiraju korisnički nalog radi lakšeg praćenja zakazanih časova kao i obaveštenja o novostima na blogu ...

 

Link za registraciju se nalazi na vrhu svake stranice.

 

Registracija se obavlja samo jednom nakon čega će vas sistem automatski prepoznati svaki sledeći put kada posetite sajt, ako ostanete prijavljeni na sajtu ili će tražiti da se prijavite ako se odjavite. 

bottom of page