top of page
casovi klavira za decu.jpg

ČASOVI KLAVIRA ZA DECU 

UZRAST od 8 do 12 godina

Časovi klavira za decu

su pravo rešenje ukoliko želite

da svom detetu pružite

jedno nezaboravno iskustvo

i da mu stvorite navike

koje će ga pratiti

tokom celog života.

casovi klavira za decu.jpg

Svako dete treba u ranom

uzrastu da dođe u kontakt sa nekim instrumentom. Prilikom svirаnjа dete rаzmišljа unаpred i time rаzvijа prostornu inteligenciju kojа je jаko vаžnа zа postizаnje uspehа.

Plan rada može biti:

  • u zavisnosti od njihovog uzrasta, i od toga da li su im ovo dodatni časovi ili osnovni časovi klavira

  • po nastavnom planu rada koje je Ministarstvo prosvete propisalo za decu u nižoj muzičkoj školi ➟  

casovi za osnovce.jpg

Svi časovi su prilagođeni uzrastima i nivoima polaznika.

Program školice za klavir "Najmlađem pijanisti"

skolica_klavir_a_

Nivo - A

Školica za klavir NIVO A je namenjena

deci školskog uzrasta kao i svim početnicima koji se tek upoznaju sa notama, ritmom i klavirom. Ona omogućava deci da razviju

ljubav prema klaviru i osete radost muziciranja. 

miroslava-lili-petrovic-skolica-za-klavi

Nivo - B

Školica za klavir NIVO B

je nastavak školice klavira Nivoa A.

Napredujući postupno, svaka lekcija

donosi nešto novo muzički i tehnički.

Uče se intervali, predznaci, durski

tonaliteti, molski trozvuci...

C NIVO.jpg

Nivo - C

Školica za klavir NIVO C je nastavak

Nivoa B gde se sada  deca susreću sa koriščenjem pedala na klaviru upoznaju sa ostalim muzičkim elementima 

i formama kompozicija...

bottom of page