top of page

Muzička kultura starih istočnih civilizacija

Muzika starih istočnih civilizacija obuhvata muziku zemalja bližeg i daljeg Istoka: Egipta, Indije, Kine, Mesopotamije i Palestine.


U ovim zemljama je vladao robovlasnički društveni poredak, tako da ove države imaju mnogo dodirnih tačaka.


Pošto je društvo bilo podijeljeno u klase, razlikovale su se muzika dvora i muzika običnog naroda. Muzika dvora veličala je vladare i njihove poduhvate, te su tako nastajale himne. Muziku naroda su predstavljali retki pastiri koji su svirali neki narodni instrument.


Muzika je smatrana božjim darom za koju je trebalo da im uzvraćaju pesmom, svirkom i igrom. Bila je pratilac verskih obreda i služila je kao glavno sredstvo za komunikaciju s Bogovima.Pojava zanimanja "Profesionalni muzičar"


Muzičar ima važno mesto u društvu. U Egiptu ga zovu „faraonovim rođakom“.

Nastaju prve lestvice. Najstarija je PENTATONSKA (od pet celih stepena).


Razvijaju se tri tipa lestvica:

  • pentatonska lestvica

  • hromatska lestvica

  • modusi – prve grčke lestvice (lestvice od 7 tonova slične današnjim)


Instrumenti su uglavnom bili pratnja glasu, plesu, ali se i samostalno sviralo na njima, bilo solistički ili čak orkestarski.


Neki od najpoznatijih antičkih instrumenata su:

  • Gong (kineski udarački instrument)

  • Lira (preteča harfe)

  • Sitar (indijski trzalački instrument)

  • Aulos (grčki duvački instrument)Poslušajte muziku drevnih civilizacija:Comentarios


bottom of page