top of page

Saveti za učenje nove kompozicije


Prilikom učenja nove kompozicije trebalo bi da obratimo pažnju na sledeće elemente:

  • naziv kompozicije ili vežbe - sam naziv često određuje (daje) karakter

  • ime kompozitora (ko je napisao kompoziciju)

  • koji ključevi su prisutni (zapisani)

  • koji je tempo

  • da li ima predznake (tonalitet)

  • koji je takt (piše se na početku kompozicije)

  • dinamika kompozicije

  • u kojoj ruci je melodija, a u kojoj pratnja


saveti za učenje nove kompozicijeComments


bottom of page