top of page

Zašto je važna analiza sviranja

Da bi učenik mogao napredovati, mora sam da kritički analizira ono što svira.


Svojom analizom pomoći će sebi da program spremi bolje, sigurnije, brže i emotivnije (muzikalnije).


Ako ne možemo da navedemo bar jedan dobar i jedan loš element, to ukazuje da nismo pažljivo slušali sebe dok smo svirali.


Muzika je grana umetnosti, a umetnost je delatnost čiji je cilj da prenese kulminaciju znanja i osećanja na kreativan način.


Kreativnost nije nasumična, več zahteva aktivno razmišljanje i spajanje stečenog znanja i iskustva.


analiza sviranja

Commentaires


bottom of page