top of page

Zašto je važan pravilan prstored kod sviranja klavira


Da bismo lakše odsvirali kompoziciju, vežbu ili pesmu, potrebno je svirati tačan prstored.

U većini edicija nota za klavir prstored je već napisan.Šta je tačan prstored, i zašto je on važan?

Tačan prstored podrazumeva da se note u jednom nizu mogu odsvirati iz iste pozicije. Ako za svaku notu menjamo poziciju, okrećemo ruku, pomeramo telo, zvučaće kao da se borimo sa dirkama.Uz odgovarajući položaj šake i prstored, vaši prsti će se lako kretati po dirkama. Dok svirate melodiju, prsti bi trebali bez teškoće da idu uz i niz klavijaturu. Ne igrate video igricu, pa nema potrebe da udarate i šamarate dirke, posebno ne poslednju notu.


Upotreba efikasnih položaja šake je veoma bitna za dobro sviranje klavira. Iz svake osmišljene pozicije možete lako dohvatiti određene note, grupe nota i akorde, a zatim preći na druge pozicije.


Sviranje nasumičnog prstoreda ili ne obraćanje pažnje kojim prstom svirate, usporava vaš proces savladavanja muzike. Zvuk nije isti kada svirate palcem ili malim prstom i zato pažljivo pratite zapise u notama, i zapisujte prstored kao podsetnik iznad nota.


Za sve one koji polažu razrede ili idu na takmičenje deo ocene i bodova nosi pravilan prstored kompozicije koju svirate. Nepravilan prstored smanjuje ocenu ili broj bodova.

Comments


bottom of page