top of page

Podela muzike

Muzika se može podeliti i klasifikovati u više kategorija i podkategorija. Podela osnovnih kategorija u muzici vrši se uglavnom na sledeći način1. Prema sredstvu i načinu na koji se muzika izvodi razlikujemo:

 • vokalnu i

 • instrumentalnu muziku


2. Prema sadržaju muzičke kompozicije razlikujemo:

 • programsku i

 • apsolutnu (slobodnu) muziku


3. Prema muzičkim žanrovima na:

 • Klasičnu muziku

 • Zabavnu muziku

 • Narodnu muziku

 • Folk muziku

 • Džez muziku

 • Bluz muziku

 • Pop muziku

 • Rok muziku

 • Fank muziku4. Prema istorijskim epohama muzika se deli na sledeća razdoblja:

 • Antika - (1500. p.n.e. - 476. a.d.)

 • Srednji vek - (476. – 1400.)

 • Renesansa - (1400. – 1600.)

 • Barok - (1600. – 1750.)

 • Klasicizam - (1730. – 1827.)

 • Romantizam - (1815. – 1910.)

 • Impresionizam - (1860. – 1960.)

 • Savremena muzika - (20. vek i 21. vek)


5. Prema religijskoj osnovi muzika se deli na:

 • Liturgijsku

 • Profanu muziku


6. Prema načinu izvođenja vrši se podela na:

 • Scensko izvođenje (uživo)

 • Snimljeno izvođenje kao reprodukcija muzike preko muzičkih medija i elektronskih uređaja za reprodukciju slike i zvuka (gramofon, kasetofon, radio TV, video, CD i sl.).Comments


bottom of page