top of page

Muzika 20. veka - Ekspresionizam i Neoklasicizam

U istoriji muzike svaka epoha je imala svoje određene karakteristike, svoj stil, po kojem se prepoznaje. Čuveni kompozitori, stvarali su kompozicije u duhu svog vremena, dali su svojim delima lični pečat i stil. Zato se kaže da je stil u muzici način muzičkog mišljenja nekog doba ili pojedinca u njemu.Muzika 20. veka


Muzika 20. veka odražava duh i tempo života našeg vremena, ali i njegove protivrečnosti. Iako bi se kao njene opšte odlike mogle navesti: naglašena uloga ritma, slobodna i skokovita melodija, disonantna sazvučja — ipak u XX veku naporedo postoje različiti muzički stilovi.


Ekspresionizam se pojavio 1905. godine i najjasnije se manifestuje u kulturi Austrije i Nemačke.


Ekspresionizam daje prednost krajnjoj uzbuđenosti i najoštrijim disonantama, negirajući tradiciju (napušta se tonalitet). Javio se kao suprotnost prefinjenom, estetizovanom i individualističkom impresionizmu.


Najpoznatiji predstavnici ekspresionizma u muzici su:

 • Arnold Schoenberg (ciklus pesama "Pierrot Lunaire", monodrama "Čekajući").

 • Ernst Krenek (opere "Orfej Euridika" opere "Johnny sviruckajući").

 • Gustav Mahler ( "Pesma Zemlje" i nedovršena Deseta simfonija).


Glavno sredstvo izražavanja

 • Ekstremni stupanj disonance u harmoniji.

 • Izostajanje oštrina, slomljene melodijske linije.

 • Nestandardni intervali i akordi.

 • Prevrtljiv tempo, naglo i neočekivano.

 • Nepravilni i neobični detalji u ritmu.Neoklasicizam


Neoklasicizam u muzici bio je trend dvadesetog veka, posebno aktuelan u međuratnom periodu, u kojem su kompozitori nastojali da se vrate estetskim propisima povezanim sa široko definisanim konceptom „klasicizma“, odnosno redu, ravnoteži, jasnoći, ekonomičnosti i emocionalnoj uzdržanosti.


Kao takav, neoklasicizam je bio reakcija protiv neobuzdanog emocionalizma i opažene bezobličnosti kasnog romantizma, kao i „poziv na red“ nakon eksperimentalnog vrenja u prve dve decenije dvadesetog veka. Neoklasični impuls pronašao je svoj izraz u karakteristikama kao što su upotreba smanjenih izvođačkih snaga, naglasak na ritmu i kontrapunktnoj teksturi, ažurirani ili prošireni tonski sklad i koncentracija na apsolutnoj muzici za razliku od romantičarske programske muzike.Najpoznatiji predstavnici neoklasicizma u muzici su:

 • Igor Fjodorovič Stravinski ( "Renard", "The Wedding", "Slavuj", "Žar ptica", "Petruška"...).

 • Sergej Prokofjev (marš "Zaljubljen u tri narandže", svita "Poručnik Kije", balet "Romeo i Julija", iz koga je izveden „Ples vitezova” i "Peća i vuk".

Oni se vraćaju klasičnim idealima sklada i uravnoteženosti, ali u novom, modernom zvučnom ruhu ...

 • Bela Bartok (Čudesni mandarinski, balet-pantomima, 1927., Velika fantazija za klavir, 1897.) koji se inspiriše folklorom svog (mađarskog) naroda.

Comments


bottom of page