top of page

Trodelna forma u instrumentalnoj muzici

Prilikom procesa učenja nove kompozicije često pomislimo da je prvi korak iščitavanje nota. Međutim, veoma je bitno da na samom početku, možda čak i pre prvog čitanja notnog teksta uradite analizu muzičkog dela. Za početnike je to osnovna analiza sa nekoliko elemenata kao što su koji je tonalitet kompozicije, u kojoj ruci je zapisana glavna melodija, a koja ruka je pratnja, kako se kreće melodijska linija. Kako postajemo stručniji i kako razvijamo svoje znanje u oblasti teorije muzike kao i muzičkih oblika, analiza muzičkog dela postaje složenija, ali upravo razumevanje kompozicije na višem nivou nam pomaže je bolje doživimo i prenesemo slušaocu.


Muzička forma koja je najviše zastupljena u muzičkoj literaturi je trodelna pesma. Takođe je često zastupljena i njena skraćena verzija, dvodelna pesma. Iako se po nazivu ne može tako protumačiti, reč je o strukturi forme i one se mogu pronaći i u instrumentalnoj i u vokalnoj, kao i u vokalno-instrumentalnoj muzici.


Trodelna pesma je muzički oblik koji se sastoji iz kako naziv kaže tri dela A-B-A. Delovi su zasnovani na istom tematskom materijalu, srednji B deo predstavlja kontrast prvom A delu, dok je treći A deo zapravo ponovljeni prvi deo. Repriza može biti potpuno jednaka prvom delu ili minimalno izmenjena. Postoje mala i velika trodelna pesma.


Trodelna pesma se može javiti kao samostalna kompozicija, kao deo veće forme ili kao deo oblika složene trodelne pesme, varijacija, ronda, sonate ili fantazije. Takođe se može naći kao deo ciklične forme, odnosno kao deo svite, varijacionog i sonatnog ciklusa.


Kompozicija „Olujna noć” je napisana u formi trodelne pesme i po svojoj strukturi u okviru prvog A dela zahteva pokretljivu levu ruku, dok u drugom B delu u desnoj ruci je potrebno savladati tehniku sviranja tremolo efekta (brzo ponavljanje iste note).Kompozicija „Lukava lisica” je takođe pisana u formi trodelne pesme i ona je šaljivog karaktera. Naglasak je u levoj ruci sa veoma zanimljivom artikulacijom.Poslušajte obe kompozicije iz zbirke „Tračak nade”, koje po težini mogu biti deo programa trećeg razreda osnovne muzičke škole, a koje je komponovao Nikola Vučičević.

Comments


bottom of page