top of page

Povezanost: Klavir, solfeđo i pevanje


Klavir je jedan od najpopularnijih i najzastupljenijih instrumenata u muzičkom obrazovanju i samim tim jedan je od predmeta koji se izučava na odseku Solo pevanje.


Kroz časove klavira učenik razvija ljubav prema muzici, izgrađuje ukus prema muzici uopšte, razvija svoje muzičke sposobnosti, emocionalno sazreva, značajno doprinosi opštem psiho-motornom razvoju i opštem obrazovanju.


Nesumnjivo je da svi upisujemo muzičku školu da bismo naučili da sviramo određeni instrument, ali pitanje koje se postavlja je: koje sve veštine prate učenje sviranja instrumenta?Klavir je usko povezan sa sledećim predmetima:


1. Solfeđo sa teorijom muzike – muzičko opismenjavanje, razvoj sluha i ritma,

2. Horsko pevanje – razvoj sluha, ritma i fraziranja,

3. Muzička kultura – opšte muzičko opismenjavanje i

4. Solo pevanje.


Solfeđo je, kao deo obaveznog muzičkog obrazovanja, predmet prisutan od prvog razreda osnovne muzičke škole pa sve do završnih godina akademskih studija.


Kod bilo kog oblika pevanja, a posebno na solfeđu koji obuhvata učenje pevanja kadenci, melodijskih primera i ritmičkih vežbi, vežbanje harmonske analize svakog melodijskog primera, najbitinije je pravilno disanje.


Nepravilno korišćenje Vašeg glasa prilikom pevanja može prouzrokovati različite povrede i bolesti glasnih žica.Izgovor reči - dikcija


Ako želite pravilno i jasno da izgovarate tekst dok pevate morate voditi računa o aktivnosti govornih organa: usana, jezika, zuba i usne duplje. Isto tako moramo pratiti artikulaciju i fraziranje dok se peva melodijski primer, kao što bi se sviralo.


Pravilnom saradnjom svih govornih organa obezbeđuje se jasan izgovor .


Ako je Vaš glas slab, to je verovatno zbog slabo razvijenih mišića ili nepravilne upotrebe rezonatora (ždrela, usta i nosne duplje). Opustite vilicu, opustite lice. Dišite ispravno. Dišite preko stomaka, tako da se „proširi“. Dok pevate, vaš stomak treba da se uvlači.


Većina problema sa jačinom glasa mogu da se koriguju tokom 4 do 5 meseci. Shvatite da je Vaš napredak povezan sa mogućnostima da vežbate svaki dan (kao i kod većine drugih vrsta treninga i vežbanja).


Poslušajte kako naši mali školarci vežbaju na prvim časovima klavira ...Comments


bottom of page