top of page

Nešto tu ne štima...

Koliko puta smo u životu pomislili za mnoge stvari nešto mi tu ne štima... Od rime u pesmi do toga da nam ne štima kako radi veš mašina i slične stvari. Međutim, složićemo se da u moru tih razmišljanja o stvarima koje nas okružuju, kad su u pitanju muzički instrumenti jedino nam prijaju oni naštimovani😁


Da bi proizveo lep zvuk, instrument pre svega mora biti naštimovan. Štimovanje u muzici je usaglašavanje tonske visine muzičkih instrumenata prema kamertonu. Na žičanim instrumentima štimovanje se vrši zatezanjem i opuštanjem žica kako bi instrument prilikom sviranja davao tačno određene i čiste tonove. Da bi vaš akustični klavir imao taj sjajan zvuk dugi niz godina, neophodno je njegovo periodično štimovanje. 


Međunarodnim sporazumom, koji je potpisan 1939. godine, dogovoreno je da kamerton, odnosno ton  a1, ima frekvenciju od 440 Hz i da služi za što tačnije određivanje odnosa tonova po visini. Odnosno tim sporazumemom je utvrđena zvanična standardna visina za štimovanje muzičkih instrumenata i davanje intonacije pri horskom pevanju ili orkestarskom štimovanju.


Prirodni ton klavira rezultat je sklopa plemenitih materijala od kojih je klavir izrađen. To su drvo, metal, koža i vuna. Ovi materijali zajedno kreiraju jedinstven ton koji ni jedan drugi instrument ne može da proizvede. Iako je zvuk električnih klavira sličan zvuku akustičnog klavira, njih je ipak teško porediti po lepoti i punoći akustično proizvedenog tona.


Poslušajte vedru kompoziciju  „Nešto tu ne štima” koja je prepoznatljiva po predudarima i oktavama, a koja je namenjana učenicima četvrtog i petog razreda osnovnih muzičkih škola. 


Otkrijte da li u ritmu sve štima...コメント


bottom of page