top of page

Klavirske kompozicije za virtuoznu tehniku

Svaki pijanista vrlo brzo na svom razvojnom putu upoznaje se sa različitim vežbama za usavršavanje tehnike sviranja. Učenici klavira obično se prvo susreću sa etidama kompozitora kao što su Černi, Bertini i Divernoa. Ove kompozicije su najčešće grupisane prema tehničkim zahtevima i težini. Pored etida, postoje i druge kompozicije koje sadrže elemente tehničkih vežbi.


Francuski kompozitor Čarls Luis Hanon napisao je 60 vežbi koje su posvećene razvijanju tehnike sviranja klavira. U Rusiji, u vreme Sergeja Rahmanjinova, postojali su ispiti na kojima je trebalo znati odsvirati sve Hanonove vežbe napamet, u velikoj brzini i u svim tonalitetima.


S obzirom na to da današnji mladi pijanisti žive u vremenu instant zadovoljstava, koncept „tehničke vežbe za klavir” može zazvučati manje privlačno. Upravo iz tog razloga, naš kompozitor Nikola Vučičević napisao je kompoziciju „Magla” u obliku dvodelne pesme (šema a-b) za razvoj tehnike sviranja. Ova misteriozna kompozicija je savremenog zvuka, izvodi se u laganom tempu i idealna je za razvijanje nezavisnosti prstiju desne ruke.


Poslušajte je kako zvuči!
Comments


bottom of page