top of page

Kako se pravilno sedi za klavirom i vežba • Proverite da li stabilno sedite i da li su Vam ruke opuštene, ledja prava, ramena opuštena

 • Noge (stopala) treba da stoje sa čvrstim osloncem na podu izmedju pedala

 • Ruke (podlaktice) držite u visini klavijature pod uglom od 90 stepeni u odnosu na nadlaktice • Nemojte da sedite na stolici koja se vrti i koja ima naslone sa strane ili za ledja • Ne lomite prste, već ruku držite blago savijenu kao da imate malu lopticu u ruci

 • Vežbanje započnite lestvicama (skalama) ili tehničkim vežbama, radi usviravanja prstiju

 • Obavezno odštampajte note kompozicija koje vežbate

 • Napravite vremenski plan vežbanja za svaki dan, od minimum 30 minuta

 • Kompozicije podelite na manje delove i vežbajte odvojeno

 • Dok učite novu kompoziciju obavezno svirajte u sporom tempu uz brojanje

 • Prilikom odsvirane greške, nemojte ponovo krenuti kompoziciju od početka, već nekoliko taktova pre pogrešnog mesta

 • Svaki deo svirajte dok bar 3 puta zaredom ne odsvirate tačno

 • Čim osetite pad koncentracije ili zamor, napravite pauzu

 • Snimajte se dok svirate, tako ćete pratiti napredak

Comments


bottom of page