top of page

KLAVIRSKI PROGRAMI

art piano school 1.png

ČASOVI KLAVIRA ZA SVE UZRASTE

Škola klavira za sve uzraste

UZRAST 8+

30 minuta

UZRAST 10+

45 minuta

UZRAST 14+

60 minuta

STUDENTI

 60 minuta

ODRASLI

 60 minuta

OUR COURSES

Zbog svojih velikih tehničkih i izražajnih mogućnosti klavir je jedan od instrumenata

sa najbogatijom muzičkom literaturom.

Časovi klavira za decu i odrasle

SAZNAJTE

NAŠ STIL I NAČIN RADA

MI SMO MALI TIM SA VELIKIM IDEJAMA 
U SLUŽBI KULTURE I UMETNOSTI!

umetnicka skola klavira beograd - srbija

COUNTRIES

20

 TEORETSKI MUZIČKI PREDMETI

PRIPREME ZA PRIJEMNI i ZAVRŠNI ISPIT

Da bismo mogli da objasnimo ili zapišemo sve što radimo i čujemo svirajući svoje instrumente

bitno je da poznajemo teoriju muzike. Teorija se koristi i zato da bi nam olakšala i skratila put

prilikom savladavanja novih muzičkih izazova...

casovi solfedja.jpg

SOLFEĐO

teorija muzike.jpg

TEORIJA MUZIKE

casovi harmonije.jpg

HARMONIJA

predmet muzicki oblici.jpg

MUZIČKI OBLICI

naslova tracak nade - kompozicije za klavir.jpg

Notna literatura - Piano Music Collection

TRAČAK NADE - A GLIMMER OF HOPE

Zbirka sadrži 17 kompozicija raznovrsnog muzičkog žanra, od rumbe, etide, sonatine, valcera i komada. Čućete vesele, sentimentalne, misteriozne, šaljive, lirične, virtouzne kompozicije.

The collection consists of 17 pieces of various musical genres such as rumba, etude, sonatina, waltz and music piece. You will hear cheerful, sentimental, mysterious, humorous, lyrical, virtuoso compositions. 

bottom of page