top of page
Signing a Contract

U G O V O R o pružanju usluge podučavanja

Ugovorne strane su saglasne o sledećem:

U okviru ugovorenog posla iz člana 1. ugovora, korisnik usluga i vršilac posla dogovorno utvrđuju paket usluga u zavisnosti od 5 ili 10 časova koje korisnik može potrošiti u roku od jedne godine. Korisnik usluga se obavezuje da će dogovoren iznos paketa usluga časova izmiriti u roku pre početka novog paketa časova. Cena paketa časova se utvrdjuje po zvaničnom cenovniku...

bottom of page