top of page

Teoretski predmeti (60min)

teorija muzike, solfedjo, istorija muzike, parlato, analiza...

  • 1 h
  • Paket časova
  • Online Lessons

Service Description

Program prijemnog ispita, Program pripremne nastave i program diferencijalnih ispita ...


Cancellation Policy

Politika otkazivanja ili menjanja željenog termina: Željeni termin možete otkazatili ili promenuti vreme termina 24 sati pre početka zakazanog termina. ♫♫♫ Cancellation or change of desired date policy: You can cancel the desired appointment or change the appointment time 24 hours before the scheduled appointment.


Contact Details

+ 381 652663141

umetnickaskolaklavira@gmail.com

Paunova 30, Belgrade, Serbia


bottom of page