top of page

Solfeđo (30 min)

uzrast od 7 do 14 godina

  • 30 minutes
  • From 1.035 српских динара
  • Online Lessons

Service Description

Učenje solfeđa poboljšava muzičku memoriju, osećaj za ritam, a takođe utiče na bolji razvoj sluha kod učenika. Osnovna svrha solfeđa jeste muzičko opismenjavanje. Program SOLFEĐO ZA OSNOVCE obuhvata uzrast od 7 do 14 godina. Plan rada je usaglašen sa planom državnih muzičkih škola ali isto tako može da zavisi od samim potreba deteta i želja za dodatnom nastavom iz solfeđa.


Cancellation Policy

Politika otkazivanja ili menjanja željenog termina: Željeni termin možete otkazatili ili promenuti vreme termina 24 sati pre početka zakazanog termina. ♫♫♫ Cancellation or change of desired date policy: You can cancel the desired appointment or change the appointment time 24 hours before the scheduled appointment.


Contact Details

+ 381 652663141

umetnickaskolaklavira@gmail.com

Paunova 30, Belgrade, Serbia


bottom of page