KLAVIRSKI PROGRAMI

IZABERITE PROGRAM 

 i REZERVIŠITE ČAS KLAVIRA

U TERMINU KADA VAM ODGOVARA!

ČASOVI KLAVIRA SE MOGU ODRŽAVATI I NA ENGLESKOM JEZIKU

Plan rada Vi birate:

1.  po nastavnom planu rada koje je Ministarstvo prosvete propisalo 

ili

2. po vašim ličnim željama i potrebama. 

 

Svi časovi su prilagođeni uzrastima i nivoima polaznika.

Klavir je instrument sa dirkama putem kojih se proizvodi ton udarom filcem prekrivenog čekića o metalnu žicu. Zbog svojih velikih tehničkih i izražajnih mogućnosti klavir je jedan od instrumenata sa najbogatijom muzičkom literaturom. Opseg klavira obuhvata tonove od subkontra A (2A) do c5.

Muzika za klavir najčešće se piše u dva linijska sistema. Gornji sistem se uglavnom izvodi desnom rukom, i najčešće se zapisuje u violinskom ključu, dok se donji sistem uglavnom izvodi levom rukom i zapisuje u bas ključu. Izvođač čiji je instrument klavir zove se pijanista.

 

više o klaviru ---->