top of page

Šta je Sonata?

Sonata, na italijanskom jeziku sonare, ili sonatni ciklus je muzička kompozicija koju čine tri ili četiri stava. Prvi stav je po pravilu sonatni oblik, brži po tempu i jači po karakteru, dok je drugi stav po pravilu laganiji i smirenijeg je karaktera. Poslednji stav sonatnog ciklusa po karakteru i tempu nalikuje prvom, a u slučaju četvorostavnog sonatnog oblika treći stav je obično menuet ili skerco.


Sonata je forma u kojoj se pišu dela za jedan ili dva instrumenta — najčešće klavir sa još jednim instrumentom, dela za kamerne sastave i simfonije. Forma koncerta je takođe slična formi sonatnog ciklusa.


Današnje značenje pojma sonate se ustalilo u drugoj polovini 18. veka, u vreme bečkih klasičara. Pre toga je naziv sonata važio za kompoziciju za gudačke ili duvačke instrumente, bez obzira na oblik, a prve „sonate“ su zabeležene još oko 1600. godine.Prvo Betovenovo remek - delo u okviru klavirskih sonata, je Patetična Sonata, koja je nastala 1798. godine. Koncipirana je u tri impozantna stava i ukupno traje oko 16 minuta.


Prvi stav je veoma popularni i potresni Grave, koji u dva maha prekida jedan vatreni Allegro molto e con brio.


Druga tema stava se izvodi ukrštanjem ruku (postupak tako tipičan za Betovenova dramatski obojena dela) i donosi prizvuke utehe. O dramatskoj snazi ovog stava govori i to da se na njegovom kraju Grave i Allegro ubrzano smenjuju. Drugi stav je plemeniti Adagio cantabile, prema čijem kraju dolazi do porasta tonske napetosti, a onda i blago zamiranje.


Finalni Rondo u jednom radosnom i prštavom toku, blistavo okončava ovo delo (pisano u Betovenovom tonalitetu sudbine).Poslušajte:

SONATA ZA KLAVIR broj 8. c-moll, opus 13. PATETIČNA, Ludviga Van BetovenaBeethoven: Sonata "Pathetique" Op. 13 - I. Grave. Allegro di molto e con brioComments


bottom of page